Hjem >

vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser

Hvis du benytter dette websted, accepterer du samtidig nedenstående vilkår og betingelser.

       1.  Indholdet på dette websted er beregnet til og må kun downloades med henblik på ikke-kommerciel personlig brug. I lyset heraf accepterer du, at alle de ophavsrettigheder, varemærker og andre meddelelser om ejendomsretlig beskyttelse, der er angivet på dette websted, stadig finder anvendelse på eventuelle kopier, du tager fra dette websted eller noget af indholdet på dette websted. Enhver uautoriseret brug af indholdet på dette websted kan betyde, at brugeren bliver idømt bøde eller erstatningsansvar, herunder men ikke begrænset til bøder og erstatningsansvar vedrørende krænkelse af varemærker, ophavsrettigheder, beskyttelse af personoplysninger eller forbud mod offentliggørelse.

   2.  Alle varemærker, varemærker for tjenesteydelser og logoer på dette websted er registrerede eller ikke-registrerede varemærker tilhørende Moulinex og dennes søsterselskaber. Intet indhold på dette websted skal fortolkes som om, at der, stiltiende, ifølge berettiget antagelse eller på anden måde, gives tilladelse eller ret til at bruge noget patent eller varemærke uden skriftligt samtykke fra varemærkets ejer.

   3. OPLYSNINGER PÅ DETTE WEBSTED LEVERES, SOM DE ER OG FORELIGGER, UDEN NOGEN FORM FOR GARANTI, UDTRYKKELIG ELLER STILTIENDE, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL STILTIENDE GARANTI FOR SALGBARHED, GARANTI FOR EGNETHED TIL BESTEMT FORMÅL ELLER GARANTI FOR, AT TREDJEMANDS RETTIGHEDER IKKE KRÆNKES.

   4.  Moulinex udsteder ingen garantier eller erklæringer vedrørende oplysningernes eller erklæringernes korrekthed eller fuldstændighed. Moulinex hæfter ikke eller er ikke ansvarlig for fejl eller udeladelser i indholdet og er ikke ansvarlig for at opdatere eller rette oplysninger på dette websted.

   5.  Moulinex forbeholder sig ret til enhver tid at foretage ændringer, uden varsel, i oplysninger, materialer, udstyr, specifikationer, modeller og udbud.

   6.  MOULINEX HÆFTER IKKE FOR DIREKTE SKADER, FØLGESKADER, INDIREKTE SKADER ELLER BODSERSTATNING, SOM MÅTTE OPSTÅ I FORBINDELSE MED DIN ADGANG TIL ELLER BRUG AF DETTE WEBSTED ELLER ETHVERT DERMED FORBUNDET WEBSTED.

   7.  Dette websted kan indeholde links til andre websteder, som ikke administreres af Moulinex. Moulinex er ikke ansvarlig for indholdet på sådanne websteder, og links på dette websted betyder ikke, at Moulinex står inde for sådanne websteder. Moulinex har ingen kontrol over indholdet på sådanne websteder og hæfter ikke for noget tab, der måtte opstå som følge af din brug af et sådant websted.

--------------------------------------------------------------------------------

   Såfremt en bruger af dette websted fremsender oplysninger, herunder feedback såsom spørgsmål, kommentarer, forslag og lignende vedrørende indholdet i ethvert dokument, vil sådanne oplysninger ikke blive betragtet som værende fortrolige eller underlagt ejendomsrettigheder, men som Moulinex ejendom. Moulinex har ikke nogen form for forpligtelser vedrørende sådanne oplysninger, og kan frit gengive, bruge, videregive og udbrede sådanne oplysninger til andre uden begrænsninger. Endvidere kan Moulinex frit bruge ideer, koncepter, knowhow og teknikker i sådanne oplysninger til ethvert formål, herunder men ikke begrænset til udvikling, fremstilling og markedsføring af produkter under anvendelse af sådanne oplysninger.

   Vi gør opmærksom på, at korrespondance via internettet ikke er fortrolig. De oplysninger, du sender, er udelukkende rettet til Groupe SEB og dennes datterselskaber.